ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТІЛА

Рух по параболі можна розглядати як такий, що складається з двох рухів: по вертикалі і горизонталі. Згідно з принципом незалежності рухів рух по вертикалі не залежить по вертикалі, не залежить від руху по горизонталі. Рух по горизонталі буде рівномірним з швидкістю , а рух по вертикалі – рівноприскореним з початковою швидкістю і прискоренням земного тяжіння g.

Швидкість тіла, що котиться по похилій площині можна визначити і теоретично. В точці А (див. рис.1.1) тіло має потенціальну енергію, яка відносно рівня DВ рівна: . В точці В ця потенціальна енергія перетвориться в кінетичну енергію поступального і обертового руху тіла, запишемо закон збереження механічної енергії:

Установка РМ-02 (див. рис. 2.1) складається з вертикального стержня 1, нерухомо­го блоку 2, нитки 3, перекинутої через блок, до кінців якої підвішені вантажі, фотоелектронних датчиків, електромагніту для фіксації блоку 5, електронного блоку відліку часу 6.

Прискорення — фізична величина яка характеризує зміну швидкості з часом. Сила — міра взаємодії тіл, в результаті якої змінюється швидкість тіла, тобто виникає прискорення або тіла деформуються. Маса тіла — міра інертності тіла при поступальному русі.

Нехай до кінців нитки, перекинутої через блок, підвішені вантажі А і В (рис. 2.2) причому m2 > m1. Рівнодійна сил, що діють на систему не дорівнює нулю і заставляє систему рухатись прискорено. Рівняння руху системи у векторній формі, у випадку нехтування тертям і масою блока, запишуться так:

З (2.5) видно, що при сталій масі, прискорення, з яким рухаєтеся система, залежить від різниці мас підвішених до кінців нитки. Змінюючи цю різницю (результуючу силу), залишаючи при цьому масу системи сталою, відповідно будемо змінювати прискорення.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.